กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (ลำดวนแดง)

 

 

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (ลำดวนแดง) ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566” (1 กรกฎาคม 2566) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามครั้งนี้ ประกอบด้วย ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จากโรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายฯ จำนวน 11 โรงเรียน  โดย นายสุนทร  ปุณะปรุง  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (ลำดวนแดง) เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 

     

     sc08

sc02     sc07

 

 sc06